2741094371 6944260689 Χιλιομόδι, Κορινθίας dimitriskfarmakis@gmail.com
hero image

Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα

 

Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Άνοιξε σήμερα 11/05/2023 η πλατφόρμα για αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα".

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην διεύθυνση : https://allazothermosifona.gov.gr/ και ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ως εξής:

∙11/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2

∙12/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4

∙13/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6

∙14/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8

∙15/5: ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι στην κατοικία να υφίσταται ΗΛΈΚΤΡΙΚΟΣ Θερμοσίφωνας τουλάχιστον 40lt και σε καλή λειτουργία.

Πίσω